Zagorje
Bajka na dlanu

Hrvatska kakvu želimo: Strateško upravljanje razvojem nakon 2020. godine

Datum objave: 4. prosinca 2017.

Veliki broj izazova i tema s kojima se Republika Hrvatska danas suočava kao što su diversifikacija izvora rasta, obrazovanje i demografski izazovi zahtijevaju dugoročan pristup i nacionalni konsenzus. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koji je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskom saboru, propisuje pravila za provedbu procesa strateškog planiranja kojima će se uspostaviti okvir za oblikovanje i provedbu učinkovitih javnih politika značajnih za razvoj Republike Hrvatske. Na konferenciji o strateškom upravljanju razvojem i pristupima u planiranju strateškog okvira za razdoblje nakon 2020. godine sudjelovali su predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk i župan Krapinsko – zagorske županije Željko Kolar. „Zajednički interesi javnog i privatnog sektora kao i društva u cjelini su gospodarski rast, održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života. To su ujedno i glavne odrednice politike regionalnog razvoja Vlade RH. Ovim Zakonom po prvi puta predložen je zakonski okvir za srednjoročno i dugoročno planiranje i praćenje učinaka razvojnih politika. Uvodimo alat za koherentno planiranje na svim razinama vlasti i za donošenje političkih odluka utemeljenih na konkretnim pokazateljima i učincima“, uvodno se okupljenima obratila ministrica Gabrijela Žalac ističući važnost decentralizacije koja je ključ uspješne provedbe operativnih programa.

Izradom Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine Hrvatska će po prvi puta od stjecanja neovisnosti imati hijerarhijski najviši akt strateškog planiranja u kojem će biti definirana vizija razvoja te jasno postavljeni glavni razvojni smjerovi i strateški ciljevi. Strategija će predstavljati temelj za planiranje proračuna i programiranje sredstava iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora financiranja dostupnih Republici Hrvatskoj u razdoblju nakon 2020. godine. „Zajedničko djelovanje je odlučujuće za provedbu velikih strateških projekata. Sveobuhvatnim i koherentnim pristupom želimo sve raspoložive resurse ciljano usmjeriti na provedbu prioritetnih projekata za gospodarski rast i razvoj i ravnomjeran i održivi rast Hrvatske“, rekla je ministrica Žalac. Cilj je u idućih desetak godina iskoristiti gospodarske, prirodne i ljudske potencijale za kvalitetan napredak i razvoj Hrvatske, što zahtjeva angažman svih društvenih i upravljačkih razina u Republici Hrvatskoj. Uz pomoć europskih partnera i učenja na primjerima dobre prakse poboljšat će se kvaliteta života današnjih i budućih generacija u svim dijelovima Hrvatske.

 

Za sve koji se žele uključiti u izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine otvorena je mrežna stranica www.hrvatska2030.hr


Fotogalerija