Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 13. veljače 2014.

Tribina na istu temu održala se u POU Krapina 12.02.2014.. Cilj projekta je povećanje broja sudionika u obrazovanju odraslih te poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih u Hrvatskoj, a specifični ciljevi su : podizanje svijesti o ulozi i važnosti obrazovanja odraslihpromoviranje prednosti sudjelovanja u obrazovanju odraslih, posebno u kontekstu povećanja zapošljivosti građana te poticanje njihovog sudjelovanja u programima obrazovanja odraslih, poticanje suradnje svih dionika u obrazovanju odraslih i stvaranje mreže dionika na lokalnoj i nacionalnoj razini, u svrhu poboljšanja kvalitete obrazovanja odraslih, predstavljanje europskih politika obrazovanja odraslih na tribinama u svrhu unaprjeđenja hrvatske politike obrazovanja odraslih i to na lokalnoj i nacionalnoj razini, aktivno promoviranje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kao temelja svakog kurikuluma obrazovanja odraslih, predstavljanje rezultata i najbolje prakse provođenja obrazovanja odraslih za ključne kompetencije, priprema sažetka programa / modula obrazovanja za ključne kompetencije. Predavači na tribini Maja Sokač i Mladen Vojković prezentirali su uključivanje politika obrazovanja odraslih u županijske strategije razvoja ljudskih potencijala, politike obrazovanja odraslih u Europi i Hrvatskoj i kjučne kompetencije i obrazovanje odraslih: ulogu u zapošljavanju osoba s niskom raznom obrazovanja. Tribini je prisustvovala i zamjenica župana Jasna Petek.