Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. siječnja 2019.

Tijekom trajanja projekta mladi s područja Krapinsko – zagorske županije u prostoru Lokalnog info – centra za mlade Zagor (Trg svete Jelene 6, Zabok) moći će kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme te dobiti ažurne, najnovije i točne informacije. U 2018./2019. u Lokalnom info – centru Zagor organizirat će se informativna aktivnost u sklopu Eurodesk Multiplikatora, info točke za mlade o Garancijama za mlade, volonterske akcije u zajednici te druge informativne, edukacijske i savjetodavne aktivnosti putem kojih se mladi mogu uključiti u društvene aktivnosti lokalne/regionalne zajednice. Projekt se provodi od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine, a partnerske organizacije su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina, Zajednica informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Krapinsko-zagorska županija. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.