Zagorje
Bajka na dlanu

Iz Zagorja u Slavoniju dosad otpremljeno 30 vagona i 15 šlepera stočne hrane

Datum objave: 23. rujna 2014.

U suradnji sa Gradom Zabokom, Krapinsko-zagorska županija je od 17. do 19. rujna 2014. godine organizirala prikupljanje stočne hrane, odnosno 140 rolo bala sijena koje su pripremili OPG Hajdinjak iz Desinića i OPG Maranić iz Krapinskih Toplica. Četiri teretna vagona, koji su naručeni u suradnji sa Društvom Crvenog Križa Krapinsko-zagorske županije, a koje je HŽ Cargo ustupio bez novčane naknade, upućeni su u petak 19. rujna iz Zaboka u Drenovce u Vukovarsko-srijemsku županiju. Prijevoz rolo bala do utovarne rampe vršio je Strojni iskop-transport Zajec. Pretovar sa šlepera na vagone u Zaboku vršio je Strojni iskop-transport vlasnika Vladimira Zajeca.

S područja Krapinsko-zagorske županije dosad je u Slavoniju otpremljeno 30 vagona i 15 šlepera stočne hrane. Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar istaknuo je da se u resorni županijski poljoprivredni odjel od sredine svibnja pa dosad javilo nekoliko stotina zagorskih poljoprivrednika koji su donirali sijeno, ječam i zob te je dodao da je akciju prepoznao i uključio se znatan broj privatnih vlasnika koji su svoje pašnjake ustupili za košnju. „Zadovoljni smo činjenicom da je naša inicijativa za prikupljanjem pomoći za poplavljena područja u Slavoniji izrazito dobro prepoznata u Zagorju. Krapinsko-zagorska županija i dalje će nastaviti organizirati prikupljanje pomoći za poljoprivrednike koji žive na područjima pogođenima poplavama“, rekao je župan Željko Kolar.