Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. travnja 2023.

Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Pregrade. 

Za dan izbora određena je nedjelja, 7. svibnja 2023. godine.

Raspis kao i upute za provjeru statusa birača možete vidjeti u privitku.