Zagorje
Bajka na dlanu

Izbori za predstavnike i članove vijeća nacionalnih manjina

Datum objave: 2. travnja 2019.

Vlada Republike Hrvatske odredila je nedjelju, 05.svibnja 2019. za dan provedbe izbora za predstavnike i članove vijeća nacionalnih manjina.