Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 5. siječnja 2016.

Na temelju Odluke s informacijom Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Klasa: UP/I-351-03/15-02/146, Urbroj: 517-06-2-2-1-15-4 od 28.12.2015. godine), objavljuje se Odluka s informacijom o Nacrtu okolišne dozvole za dopunu rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša postojećeg postrojenja za proizvodnju šupljeg stakla Vetropack Straža tvornica stakla d.d. iz Huma na Sutli.