Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 17. ožujka 2023.

VAŽNO – OBAVIJEST O PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA IZ POZIVA:
Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja
oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije,
FSEU.KZŽ.01

Obavještavaju se korisnici bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz Poziva: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ FSEU.KZŽ.01 da je na prijedlog Krapinsko-zagorske županije kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT) dalo suglasnost da se kao prihvatljivi troškovi u Uputi za prijavitelje, točci 2.9. Prihvatljivi troškovi, Grupa 3. Izvedba radova dodaju i sljedeće stavke:

  • trošak popravka i kupnje zamjenske opreme (uključujući namještaj i IT opremu) stradale u potresu potrebne za redovan rad i funkcioniranje ustanove
  • troškovi popravka okoliša oštećenog u potresu
  • troškovi prilagodbe privremenog prostora u najmu ili vlasništvu ustanove koji se koristi za vrijeme obnove matične ustanove, a za potrebe omogućavanja redovnog rada ustanove.

Istovremeno, u točci 2.10. Neprihvatljivi troškovi Upute za prijavitelje briše se stavka:

  • troškovi nabave opreme

 

Korisnici bespovratnih financijskih sredstava FSEU mogu potraživati navedene troškove bez obzira jesu li do sada  odbijeni u ranijim  zahtjevima za nadoknadu sredstava i jesu li ugovoreni kao trošak. U tu svrhu može se zatražiti manja izmjena ugovora ili dodatak ugovoru, ovisno o ugovorenim i realiziranim aktivnostima i troškovima.

VAŽNO – OBAVIJEST O PRIHVATLJIVIM TROŠKOVIMA IZ POZIVA: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, FSEU.KZŽ.01

Obavještavaju se korisnici bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz Poziva: „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“ FSEU.KZŽ.01 da je na prijedlog Krapinsko-zagorske županije kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kao Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT) dalo suglasnost da se kao prihvatljivi troškovi u Uputi za prijavitelje, točci 2.9. Prihvatljivi troškovi, Grupa 3. Izvedba radova dodaju i sljedeće stavke:

  trošak popravka i kupnje zamjenske opreme (uključujući namještaj i IT opremu) stradale u potresu potrebne za redovan rad i funkcioniranje ustanove

– troškovi popravka okoliša oštećenog u potresu

– troškovi prilagodbe privremenog prostora u najmu ili vlasništvu ustanove koji se koristi za vrijeme obnove matične ustanove, a za potrebe omogućavanja redovnog rada ustanove.

 

Istovremeno, u točci 2.10. Neprihvatljivi troškovi Upute za prijavitelje briše se stavka:

– troškovi nabave opreme

Korisnici bespovratnih financijskih sredstava FSEU mogu potraživati navedene troškove bez obzira jesu li do sada  odbijeni u ranijim  zahtjevima za nadoknadu sredstava i jesu li ugovoreni kao trošak. U tu svrhu može se zatražiti manja izmjena ugovora ili dodatak ugovoru, ovisno o ugovorenim i realiziranim aktivnostima i troškovima.