Zagorje
Bajka na dlanu

Izrada projektne dokumentacije za ener. obnovu zgrade OŠ Janka Leskovara, Pregrada

Datum objave: 2. svibnja 2016.

NAZIV PROJEKTA
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada
UGOVOR
Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.01.0089
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru
Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
KORISNIK
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1
Krapina
OPIS PROJEKTA
Izrađuje se Glavni projekt koji će detaljno opisati predviđene mjere energetske učinkovitosti i njihovu provedbu na postojećem objektu.
Glavni projekt uključuje i izradu elaborata ušteda energije s prikazom postojećeg i novog stanja kojim se računski dokazuje da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom energije za grijanje na godišnjoj razini od najmanje 20%. Glavni projekt i elaborati izrađuju se sukladno Dodatku 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje mogu biti predviđene glavnim projektom energetske obnove zgrada javnog sektora.
CILJ PROJEKTA
Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.
OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA
Izrađen glavni projekt energetske obnove OŠ Đurmanec
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRANJA
Ukupni troškovi:         53.480,00 HRK
Prihvatljivi troškovi:         53.480,00 HRK
Bespovratna sredstva EFRR:     45.458,00 HRK
Bespovratna sredstva FZOEU:      8.022,00 HRK
Napomena: svi troškovi su izraženi bez PDV-a
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
04.02.2016. do 04.02.2017.
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Ivanka Berislavić
Savjetnica za gospodarstvo
049 325 205
Ivanka.berislavic@kzz.hr