Zagorje
Bajka na dlanu

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade OŠ Đurmanec

Datum objave: 2. svibnja 2016.

NAZIV PROJEKTA

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade osnovne škole Đurmanec, Đurmanec

UGOVOR

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava – KK.04.2.1.01.0108

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Investicijski prioritet 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru

Specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora

KORISNIK

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1

Krapina

OPIS PROJEKTA

Izrađuje se Glavni projekt koji će detaljno opisati predviđene mjere energetske učinkovitosti i njihovu provedbu na postojećem objektu.

Glavni projekt uključuje i izradu elaborata ušteda energije s prikazom postojećeg i novog stanja kojim se računski dokazuje da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom energije za grijanje na godišnjoj razini od najmanje 20%. Glavni projekt i elaborati izrađuju se sukladno Dodatku 1.1. Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koje mogu biti predviđene glavnim projektom energetske obnove zgrada javnog sektora.

CILJ PROJEKTA

Cilj Projekta je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta i pripadajućih elaborata) na temelju koje će se ostvariti ulaganja u energetsku obnovu s ciljem osiguranja uvjeta za smanjenje utroška energije i štetnih emisija CO2.

OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA

Izrađen glavni projekt energetske obnove OŠ Đurmanec

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRANJA

Ukupni troškovi: 155.000,00 HRK

Prihvatljivi troškovi: 144.000,00 HRK

Bespovratna sredstva EFRR: 122.400,00 HRK

Bespovratna sredstva FZOEU: 21.600,00 HRK

Napomena: svi troškovi su izraženi bez PDV-a

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

16.05.2016. do 16.05.2017.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Ivanka Berislavić
Savjetnica za gospodarstvo
049 325 205
Ivanka.berislavic@kzz.hr