Zagorje
Bajka na dlanu

Izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2020.

Datum objave: 1. rujna 2021.

sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, moraju biti javno objavljena. U privitku se nalaze izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2020. godinu