Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 1. rujna 2020.

Analitičko izvješće broj: V 01912/20 (92214), Lokacija: Selnica, privatna kuća vl. Krajačić (Izvorište-Livada)

Analitičko izvješće broj: V 01910/20 (92212), Lokacija: Globočec, pr. Kuća Vl. Babić (Izvorište Svinjski Jarek 1 i 2)

Analitičko izvješće broj: V 01905/20 (92206), Lokacija: Slani potok, privatna kuća vl. Sačer (Izvorište – Šokot, Smicelica, Kokočje)

Analitičko izvješće broj: V 01903/20 (92203), Lokacija: Sveti Matej, Trgostil pr. br. 23 (Izvorište Ženjak (krč), Crkveni).