Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. lipnja 2020.

Analitičko izvješće broj: V 01301 (91028), Lokacija: Petrova Gora , caffe bar Veseli Ivek (Izvorište-Zdenčine).