Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. studenoga 2022.

Zdravstveno neispravna voda za ljudsku potrošnju predstavlja rizik za zdravlje ljudi.  Ukoliko potrošači nemaju mogućnost korištenja zdravstveno ispravne vode, kod mikrobiološkog onečišćenja preporuča se mjera prokuhavanja vode prije upotrebe. Za više informacija molimo obratite se Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Odjelu za ekologiju.

 

Analitičko izvješće broj: V 02651/22 (104266), Lokacija: Marija Bistrica, Laz Stubički, pr. kuća Kirin (Izvorište Selca, na livadi)

Analitičko izvješće broj: V 02649/22 (104264), Lokacija: Gornja Podgora, privatna kuća vl. Fišter (Izvorište-Pećina, Mučnjak)

Analitičko izvješće broj: V 02648/22 (104263), Lokacija: Gornja Podgora, Milekovo Selo, caffe bar Grabrina (Izvorište Rudnica)

Analitičko izvješće broj: V 02656/22 (104271), Lokacija: Šagudovec, privatna kuća vl. Ciković (Izvorište-Pod bazgom, Pod bukvom, U jarku, Barin)

Analitičko izvješće broj: V 02654/22 (104269), Lokacija: Jakšinec, caffe bar Uni (Izvorište-Zdenčec 1 i 2)

Analitičko izvješće broj: V 02653/22 (104268), Lokacija: Matej, pr. kuća vl. Šišak (Izvorište- Močvar)