Zagorje
Bajka na dlanu

Izvješće o provedenom savjetovanju – godišnja analiza – civilna zaštita za 2019.

Datum objave: 2. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.