Zagorje
Bajka na dlanu

Izvješće o provedenom savjetovanju – koeficijenti za obračun plaće

Datum objave: 3. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.