Zagorje
Bajka na dlanu

Izvješće o provedenom savjetovanju – zaštita od požara

Datum objave: 2. prosinca 2019.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu.