Zagorje
Bajka na dlanu

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura Županijskog savjeta mladih

Datum objave: 23. siječnja 2018.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura istaknutih za članove / članice Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike, te popis važećih kandidatura za izbor članova / članica Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika.