Zagorje
Bajka na dlanu

Izvješče o sredstvima doznačenim političkim strankama u 2022

Datum objave: 22. veljače 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE
ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

KLASA: 400-01/23-01/09
URBROJ:  2140 -04/4-23-1
Krapina, 17. veljače 2023.

 

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19, 98/19 i 126/21) Krapinsko-zagorska županija objavljuje

 

IZVJEŠĆE
o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije
za redovito godišnje financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Županijskoj skupštini i nezavisnih vijećnika u 2022. godini

                                                                                                  

Naziv političke stranke, odnosno nezavisnog vijećnika i naziv liste grupe birača s koje je izabran

Ukupan iznos raspoređenih sredstava temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna KZŽ za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini KZŽ i nezavisnih vijećnika u 2022. godini (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj 56A/21.)

Ukupan iznos isplaćenih sredstava

Socijaldemokratska partija Hrvatske

167.104,32 kn

      167.104,32 kn

Hrvatska seljačka stranka

39.473,64 kn

39.473,64 kn

Hrvatska stranka umirovljenika

53.947,20 kn

53.947,20 kn

Hrvatska demokratska zajednica

134.210,16 kn

134.210,16 kn

Zagorska demokratska stranka

13.157,88 kn

13.157,88 kn

Domovinski pokret

39.473,64 kn

39.473,64 kn

Hrvatska narodna stranka–liberalni demokrati

13.157,88 kn

13.157,88 kn

Narodna stranka – reformisti

13.157,88 kn

 

13.157,88 kn

 

Viktor Šimunić, Lista grupe birača,

 nositelj Viktor Šimunić

13.157,88 kn

13.157,88 kn

Romeo Vincelj, Lista grupe birača,

nositelj Viktor Šimunić

13.157,88 kn

13.157,88 kn

Ukupno

499.998,36 kn


Po ovlaštenju župana
PROČELNIK
Karlo Frljužec