Zagorje
Bajka na dlanu

Izvješće Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine.

Datum objave: 15. veljače 2019.

Županijska skupština prihvatila je Polugodišnje izvješće o radu Župana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine, sa 25 glasova za, 3 suzdržana te 8 glasova protiv.

Izvješće možete pronaći ovdje.