Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. siječnja 2020.

Video zapis sa informativne radionice za potencijalne prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu održane u ponedjeljak 20. siječnja 2020. u 17:30 sati u Zaboku (Centar za mlade Krapinsko-zagorske županije, Zelena dvorana, Trg svete Jelene 6)