Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 29. veljače 2016.

Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ dodjeljuje se u dvije kategorije: 1. . Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ (mladi 15-30 godina) i 2. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ (odrasli 31+ godina).
Rok za podnošenje prijava kandidata/kandidatkinja započinje 29. veljače 2016. godine, a završava 1. travnja 2016. godine.
Prijave kandidata/kandidtkinja dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr), a mogu se preuzeti i u fizičkom obliku u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska 1 i u Volonterskom centru VolontirAJMO u Zaboku, Trg D. Domjanića 6.
Prijava se šalje putem pošte, kurirske službe ili osobnom predajom u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije na sljedeću adresu:

Krapinsko – zagorska županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Magistratska 1
49000 Krapina
Prijave se mogu dostaviti i elektronskom poštom na adresu volontiranje@kzz.hr.