Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. veljače 2017.

Sve to čini se kako bi se dala podrška prvenstveno djeci, ali i ranjivim skupinama kao što su dugotrajno nezaposleni, starije osobe, oboljeli od težih bolesti, žrtve nasilja, obitelji u riziku od siromaštva i sl. Navedene mjere iz područja socijalne skrbi dio su Socijalnog plana KZŽ , dio su društvene i socijalne odgovornosti županije, kako bi svi njeni stanovnici  imali što kvalitetniji život.

 

Da bi potpora bila kontinuirano unapređivana neophodno je osigurati stalnu dostupnost, korištenje i kvalitetu usluga. Županija je razvila  nekoliko oblika pomoći koje imaju za cilj ublažavanje siromaštva i pomoć građanima u teškim životnim prilikama kroz program jednokratnih novčanih pomoći. Za tu namjenu osigurano je u prošloj i ovoj godini po 200.000 kuna. Radi se uglavnom o pomoći za liječenje, kupnju lijekova, pomagala i sl.

 

Usluge namijenjene djeci i obitelji su:  pomoć za nabavu školskih udžbenika i nastavnih pomagala za što se također svake godine izdvaja 200.000 kuna te pomoć obiteljima za treće i svako daljnje dijete u obitelji od 1000 kuna do 5000 kuna, ovisno o broju djece u obitelji, za što se na godišnjoj razini izdvaja iz županijskog proračuna 250.000 kuna. Posebno veseli mjera pomoći za djecu rođenu prvog dana nove godine (u 2017. godini za tu namjenu dosad je izdvojeno 9500 kuna), koja je zajedno sa ostalim navedenim mjerama, dio županijske pronatalitetne politike.