Zagorje
Bajka na dlanu

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti

Datum objave: 23. veljače 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je:

Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)

Svrha jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • Javna tijela (ministarstva i agencije)
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave
 • Ustanove u kulturi
 • Poduzeća/trgovačka društva i organizacije u većinskom javnom vlasništvu
 • Lokalne/regionalne javne institucije
 • Škole
 • Vrtići
 • Tijela javne vlasti
 • Ustanove za obrazovanje odraslih
 • Sveučilišta, visoke škole i visoka učilišta
 • Znanstvene institucije i organizacije
 • Zdravstvene institucije
 • Neprofitne organizacije
 • Organizacije civilnog društva

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:

 • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
 • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
 • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
 • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Prijavitelji se mogu prijaviti Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa, u ovisnosti o vrsti operacije, i području potresa, a kako je navedeno u Uputama za provedbu jednostavne izravne dodjele i Prilozima 1-12 koji se mogu pronaći na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/.