Zagorje
Bajka na dlanu

Jesenje, Desinić i Zagorska Sela potpisali ugovore vrijedne 230 tisuća kuna

Datum objave: 21. prosinca 2012.

Naime, u svom Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz Fondova Europske unije u 2012. godini Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je odlučilo kroz potprogram „Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima“ pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju najslabije razvijenih područja RH i to kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne samouprave sa statusom I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti.

U našoj županiji u tu skupinu ulazi šestoro općina, no na natječaj su pristigle samo tri prijave. Od 254.777,06 kuna koje su bile na raspolaganju našoj županiji iskorišteno je 91% financijskih sredstava. Projektu Energana na biomasu Općine Jesenje dodijeljeno je 48.750,00 kn, za izradu projektne dokumentacije za uređenje rodne kuće Đure Prejca u Općini Desinić dodijeljeno je 113.437,50 kn te za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i obnovu općinskih objekata “Pločko” Općine Zagorska Sela 70.000 kn.

Sredstva u sklopu tog programa bila su namijenjena izradi projektne dokumentacije prihvatljive za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru natječaja koji se financiraju iz IPA programa (komponente II., IIIC i IV.), odnosno budućih natječaja iz strukturnih fondova. Direktorica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar pozvala je sve prisutne da prate natječaje te je najavila da će i iduće godine biti raspisan natječaj s više sredstava koji će biti na raspolaganju našoj županiji.

Uz čestitku općinama Jesenje, Zagorska Sela i Desinić na kvalitetnim projektima i dobivenim sredstvima, županica Sonja Borovčak je istaknula: “Žalim što se na natječaj nisu javile sve općine koje su zadovoljavale kriterije. Kako će sljedeće godine tih sredstava biti više, pozivam sve da aktivno pripremaju projekte te da pokušaju iskoristiti maksimalno bespovratnih sredstava koje Europska unija nudi.“ Također, izrazila je žaljenje malim brojem prijavljenih sudionika na edukacijama o projektom ciklusu i načinu prijave projekata koje je organizirala Zagorska razvojna agencija.