Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 16. veljače 2018.

Po svome sadržaju, volumenu i pristupu obradi tema, ova knjiga namijenjena je u prvom redu bolesnicima s nekom od kroničnih bolesti poput dijabetesa, pretilosti, hipertenzije, hiperlipidemija i sl., kao i širem čitateljskom krugu u svrhu zdravstvenog prosvjećivanja. Knjigu su predstavili recenzenti: prof. dr. sc. Anton Šmalcelj, prof. dr. sc. Ivo Darko Gabrić, autori: prof. dr. sc. Nenad Lakušić, Gordana Kamenečki Puclin, mr. spe. klinički psiholog, u ime Medicinske naklade Anđa Raič, prof. i moderatorica prim. dr. sc. Borka Pezo Nikolić. Događanju je nazočila i zamjenica župana Krapinsko – zagorske županije Jasna Petek.


Fotogalerija