Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 18. srpnja 2018.

Na kolegiju je, uz redovne aktivnosti županijskih upravnih odjela, trgovačkih društava i ustanova, posebno naglašeno kako je u tijeku priprema početka projekta za osiguravanje pomoćnika u nastavi Baltazar 4 za šk.god. 2018/19. Također su naglašene pripremne aktivnosti za organizaciju 26. Zagorskog gospodarskog zbora, na kojem će zemlja partner biti Austrija, a županija partner Vukovarsko-srijemska županija.

U tijeku je i Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, s produljenim rokom do 31. srpnja 2018. godine.