Zagorje
Bajka na dlanu

Konačni rezultati izbora za župana i članove Županijske skupštine KZŽ

Datum objave: 30. svibnja 2017.

Od ukupno 109.713 birača upisanih u popis birača, za izbor članova Županijske skupštine glasovalo je 57.498 birača, odnosno 52,41%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 57.493 birača, odnosno 52,40%. Važećih listića bilo je 55.752, odnosno 96,97%. Nevažećih je bilo 1.741 listića, odnosno 3,03%.