Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 2. prosinca 2016.

Na konferenciji će biti riječi o ulozi županija u uspostavi zajednica prijatelja djece te će se predstaviti okvirni kriteriji projekta „Županija – prijatelj djece.“ Središnji će pak dio konferencije pokušati odgovoriti na pitanje kako doći do kvalitetne regionalne skrbi i usluga za djecu. Poseban će se naglasak staviti na zajedničke prioritete za daljnja ulaganja u programe za djecu, međusektorsku suradnju, dječju participaciju, socijalnu skrb za djecu, jednake mogućnosti, financijska izdvajanja za djecu, skrb za ranjive skupine djece te županije kao izvor međusobne podrške

Uz predstavljanje primjera dobre prakse programa i aktivnosti za podršku djeci u zajednici na primjeru Krapinsko-zagorske županije, na konferenciji će se otvoriti i važen teme za raspravu o ulozi županija u razvoju kvalitetne skrbi i usluga za djecu.

Konferenciju podržavaju Krapinsko-zagorska županija, Grad Zabok i Hrvatska zajednica županija. Projekt: „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za ostvarivanje prava djeteta“ vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Ured UNICEF-a za Hrvatsku.