Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. ožujka 2014.

Župan Željko Kolar je istaknuo kako je plan kojega ministarstvo ima za OB Zabok odn. smanjenje sa 249 kreveta na 151 krevet previše restriktivan. Izgradnja bolnice je koštala oko 228.662.535,91 kuna, a za samo opremanje bolnice još je utrošeno dodatnih 58.633.780,85 kuna. Krapinsko-zagorska županija je zajedno s Ministarstvom za izgradnju bolnice digla kredit u iznosu 343.482.056,69 kuna (glavnica 228.662.535,91 kuna) na rok od 15 godina. Obzirom da su bila potrebna dodatna sredstva KZŽ je digla još jedan kredit na 14.547.523,33 kuna (glavnica 10.000.000,00 kuna) na rok od 10 godine kojeg županija vraća sama iz decentraliziranim sredstva.

Do sada je isplaćeno 188.196.384,76 kn kredita, a ostalo je 110.531.850,82 kune, sa kamatom po sadašnjem tečaju 126.607.761,02 kn. OB Zabok najnovija je bolnica i potrebno je iskoristit kapacitet. Korekcije su moguće naglasio je župan, no neprihvatljivo je da se broj kreveta smanji za 40%. Prema planu kirurgija bi sa 75 kreveta pala na 45, interna bi sa 90 pala na 52 kreveta, neurologija sa 25 kreveta na 15, ginekologija sa 39 kreveta na 26 i pedijatrija sa 20 na 5 kreveta. Broj kreveta u dnevnoj bolnici je 20, a trebao bi porasti na 25, a broj kreveta za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb trebao bi porasti sa 21 na 35 kreveta. S obzirom da je bolnica u sanaciji i dana je na upravljanje Vladi RH nije jasan način funkcioniranja, spajanja i proračuna bolnice. U OB Zabok ne gube se odjeli, ali se broj kreveta smanjuje. U bolnici su 33 specijalizanta, a specijalizacija za svakoga stoji 100 000 eura. Župan je istaknuo kako županija vodi i vodila je odgovornu zdravstvenu politiku , te da je OB Zabok u sanaciju ušla sa 43 milijuna kuna minusa, dok su neke bolnice ušle sa 95 do 150 milijuna kuna duga. Osnovi problem je pitanje limita i smanjenje se ne može provesti odjednom, a da nema utjecaj na broj zaposlenih. OB Zabok na početku je primala 9737 pacijenata, a danas je broj pacijenata 10610 i ima tendeciju rasta. Župan smatra da nova zgrada ne bi smijela ostati prazna, a prema ovakvom planu u jednom krilu dva kata bila bi prazna. Krapinsko – zagorska županija je iz vlastitih sredstava za otplatu izdvojila 28.226.530,21 kn, a 65.871.901,63 kn je županija osigurala iz decentraliziranih sredstava. Potrebno je otplatiti još 126 milijuna kuna, a zadnja rata dospijeva u 11. mjesecu 2021. godine, potrebno je racionalno razmisliti i predložiti novi model sanacije. OB Zabok je u siječnju poslovala pozitivno, a uštede su maksimalne i na režijama i zaposlenicima. Blizina OB Zabok gradu Zagrebu otvara mogućnosti kolanja pacijenata na jednu i drugu stranu što su dobri argumenti, a sastanak s ministrom zdravlja Rajkom Ostojićem uslijediti će narednih dana gdje će biti razmotreni svi argumenti i prijedlozi.