Zagorje
Bajka na dlanu

Konferencija županija u sklopu LC Panorama 2023

Datum objave: 30. kolovoza 2023.

Hrvatska zajednica županija i ove godine u suradnji s tvrtkom LIBUSOFT CICOM d.o.o. organizira KONFERENCIJU ŽUPANIJA u sklopu LC Konferencije Panorama koja se održava od 27. – 29. rujna u Zagrebu.

Konferencija županija održava se 27. rujna od 9.30 sati u hotelu Antunović (Zagrebačka avenija 100a, 10090, Zagreb). ČLANICE HRVATSKE ZAJEDNICE ŽUPANIJA NE PLAĆAJU KOTIZACIJU, za konferenciju je potrebna samo prijava putem OBRASCA.

Znajući koliko je kompleksno i odgovorno kontinuirano pratiti i adekvatno primjenjivati sve zakonske odredbe i propise, što je ove godine još i veći izazov s obzirom na učestalije promjene, najavljujemo ovu konferenciju kao jedinstveno događanje usredotočeno na sve teme važne županijama.

U nastavku donosimo neke od tema koje će se obrađivati:

  • projekti koji pokreću gospodarstvo, poljoprivredu i digitalnu tranziciju
  • primjena opće uredbe o zaštiti osobnih podataka: usklađenost sa zakonodavnim okvirom RH
  • prostor kao resurs
  • fiskalna odgovornost – s aspekta unutarnje revizije
  • digitalizacija komunikacije između javnopravnih tijela – digitalni potpis, tko ga mora imati?
  • sinergija kao smjer razvoja
  • potres u Sisačko-moslavačkoj županiji i Fond solidarnosti
  • upravljanje u kriznim situacijama
  • kvaliteta i povećanje efikasnosti