Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 28. rujna 2018.

Za predsjednika Kulturnog vijeća KZŽ izabran je Nikola Kristić, a za zamjenika predsjednika Nikola Capar. Izabrano vodstvo, kao i svi ostali članovi KV rekli su da su ponosni što su dobili povjerenje da budu članovi KV, tijela koje će se zalagati da se u kulturnim aktivnostima kao i sveukupnoj kulturi započne s novim iskoracima. Svoje sjednice će održavati uvijek u nekom drugom mjestu KZŽ; aktivno će nastojati pratiti sva kulturna događanja sa svrhom što kvalitetnije i objektivnije njihove procjene  na javnom pozivu za Program javnih potreba u kulturi KZŽ. Članovi Kulturnog vijeća su: Ivan Tuđa (likovne umjetnosti), Pavica Iveković (dramske umjetnosti), Nikola Kristić (nove medijske kulture i kulturno stvaralaštvo mladih) – izabran za predsjednika, Nikola Capar (film i kinematografija) – izabran za zamjenika predsjednika, Nikola Hrastinski (međunarodna kulturna suradnja i europske integracije), Ines Krušelj Vidas (izdavaštvo i knjiga), Tomislav Goluban (glazba i glazbeno scenske djelatnosti). Događanju je nazočila i zamjenica župana Jasna Petek.