Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 26. listopada 2014.

Koordinacija je osmišljena kao platforma za razmjenu prakse, kontinuirano informiranje te zajedničku analizu opće prisutnih problema. Uključivanjem svih 20 županijskih savjeta mladih i Savjeta mladih Grada Zagreba Koordinacija će povezati kapacitete savjeta, harmonizirati njihov način rada i povećati uključenost mladih u kreiranje i implementaciju regionalnih politika.

Administrativnu podršku radu Koordinacije pružati će Zajednica hrvatskih županija, koja je Koordinaciju prepoznala kako svoje savjetodavno tijelo sa djelokrugom rada definiranim kroz: (1) praćenje stanja i razmatranje pitanja od interesa za mlade; (2) predlaganje mjera i aktivnosti usmjerenih na unapređenje stanja mladih.

Ideja za pokretanje Koordinacije proizašla je iz neformalnih usporedbi prakse rada prilikom brojnih sastanaka predstavnika savjeta. Predstavnici savjeta prepoznali su kako je različitost principa i ciljeva rada savjeta u prevelikom međusobnom raskoraku ali i u odnosu na zakonsku definiciju. S druge strane, dio savjeta zbog nedovoljne informiranosti ostao je nepotrebno zakinut za sudjelovanje u međunarodnoj suradnji.

Jednostavna struktura Koordinacije obuhvaća Skupštinu u kojoj je predviđeno 21 mjesto za predstavnike savjeta mladih te 2 operativne pozicije. Na poziciju glavnog tajnika Koordinacije izabran je Jurica Jug, član Savjeta mladih Grada Zagreba, a za međunarodnog tajnika Koordinacije izabran je Mario Žuliček iz Savjeta mladih Varaždinske županije. Konstituirajućom sjednicom predsjedavao je predsjednik Županijskog savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, Vedran Bukvić. Predsjedavanje Koordinacijom nadalje će se rotacijski smjenjivati svakih 6 mjeseci.