Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 4. listopada 2010.

Na prvoj sjednici povedena je rasprava o iskustvima i problemima u školama te radu školskih Vijeća učenika. Iako se u većem broju škola Vijeće učenika poštuje i uvažava od strane odgovornih stručnih suradnika, alarmantan je podatak o zapostavljenosti rada i uloge vijeća u ostalim školama.
Kako bi popravili zatečeno stanje, dogovoreni su zajednički ciljevi koje svaka škola treba ostvariti prije održavanja sljedeće sjednice Vijeća, a koja će se održati sredinom studenog. Također, prezentirani su dosadašnji uspjesi i predstavljen ambiciozan i održiv plan rada za naredno razdoblje.
Okupljenim članovima VU KZŽ obratila se zamjenica župana, Sonja Borovčak, koja je sa nekoliko  prigodnih riječi podržala rad Vijeća, poželjela puno uspjeha u novom sazivu, te istaknula potporu koju će vijeću i dalje pružati županija. Zamjenica je pozvala sve škole s područja županije da ozbiljno shvate rad ovoga Vijeća te se aktivno i podupirateljski uključe u njegov rad.