Zagorje
Bajka na dlanu

Korisnici poduzetničkih kredita – dostava financijskih izvještaja

Datum objave: 8. travnja 2014.

Molimo sve poduzetnike koji su korisnici poduzetničkih kredita kojima  Krapinsko-zagorska županija subvencionira kamatu po projektima “Lokalni projekti razvoja poduzetnik” i “Lokalni projekti razvoja-mikrokreditiranje” obzirom da je od 01.01.2014. godine sukladno izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak uveden Jedinstven obrazac poreza, prireza i doprinosa (JOPPD)  dostavljati  slijedeće financijske podatke:

Trgovačka društva dužna su dostaviti:

  • Obrazac JOPPD  za ožujak, lipanj, rujan i prosinac 2014. godine,
  • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2013. godinu ovjeren od strane FINA-e.

Obrti su dužni dostaviti:

  • Obrazac JOPPD za ožujak, lipanj, rujan i prosinac 2014. godine,
  • Prijava poreza na dohodak sa primicima i izdacima za 2013. godinu ovjerenu od strane Porezne Uprave.

Podatke dostaviti putem pošte na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Tatjana Kuhar, Krapina, Magistratska 1.

 

v.d. PRČELNIK-a
mr.sc. Luka Čuljak