Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 22. studenoga 2011.

Općina Kraljevec na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA
PROŠIRENJA GROBLJA KRALJEVEC NA SUTLI

 

1) Javna rasprava održavat će se od 28. studenog 2011. godine do 28. prosinca 2011. godine.

2) Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u Vijećnici Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132 – I kat, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

3) Javno izlaganje Plana održat će se 07. prosinca 2011. godine u 17,00 sati u prostoriji prizemlja općinske zgrade Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132.

4) Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 28. prosinca 2011. godine.

5) Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

– nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

6) Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 023-05/11-21/02
UR.BROJ: 2135-02-11-01
Kraljevec na Sutli, 17.11.2011.

Načelnik Općine Kraljevec na Sutli
Antun Hrelja

 

Općina Kraljevec na Sutli, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
RADNE ZONE KRALJEVEC NA SUTLI

 

1) Javna rasprava održavat će se od 28. studenog 2011. godine do 28. prosinca 2011. godine.

2) Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u Vijećnici Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132 – I kat, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

3) Javno izlaganje Plana održat će se 07. prosinca 2011. g. u 18,00 sati u prostoriji prizemlja općinske zgrade Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132.

4) Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na prijedloge predmetnog plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 28. prosinca 2011. godine.

5) Način sudjelovanja u javnoj raspravi, u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jest sljedeći:

– nadležna tijela i tijela jedinice lokalne i područne samouprave i osobe određene posebnim propisima koje su dale podatke, planske smjernice i dokumente za izradu prijedloga plana iz područja svog djelokruga dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka određenog u ovoj objavi. U protivnom će se smatrati da nemaju primjedbe.

– građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi tako da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog plana, mogu upisati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog plana izložen na javnom uvidu, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, daju primjedbe u zapisnik na javnom izlaganju ili upućuju nositelju izrade plana pisane primjedbe i prijedloge u roku određenom u ovoj objavi.

6) Svi prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Općine Kraljevec na Sutli, Kraljevec na Sutli 132, 49294 Kraljevec na Sutli. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 023-05/11-21/03
UR.BROJ: 2135-02-11-01
Kraljevec na Sutli, 17.11.2011.

Načelnik Općine Kraljevec na Sutli
Antun Hrelja