Zagorje
Bajka na dlanu

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA BILJEŽI PAD NEZAPOSLENOSTI ZA 13,1%

Datum objave: 12. studenoga 2014.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Krapina krajem listopada 2014. godine evidentirano je 7.300 nezaposlenih osoba. Podaci o broju nezaposlenih ukazuju na smanjenje nezaposlenosti za 13,1% odnosno, za 1.097 osoba u odnosu na kraj listopada 2013. godine.

 

Razina obrazovanja nezaposlenih osoba na dan 31. listopad 2014. godine je sljedeća:

-SŠ za zanimanja do 3 god, KV i VKV 2.616 ili 35,8 %

-SŠ za zanimanja od 4 god i više 1.762 ili 24,1 %

-Osnovna škola 1.625 ili 22,3 %

-Bez škole i nezavršena osnovna škola 439 ili 6,0 %

-Viša škola, I. stupanj fakulteta i stručni studij 409 ili 5,6 %

-Fakultet, akademije, magisterij, doktorat 311 ili 4,3 %

-Gimnazija 138 ili 1,9 %

 

Prema aktualnim podacima, 49,0% nezaposlenih osoba su žene. S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 23,0% nezaposlenih – 1.676 osoba, od 25 do 34 godine 20,8%, od 35 do 44 godine 16,4%, od 45 do 54 godine 20,9% te iznad 55 godina 18,9%.