Zagorje
Bajka na dlanu

U Krapinsko-zagorskoj županiji uskoro će niknuti centar za starije osobe u Loboru

Datum objave: 23. kolovoza 2023.

U Krapinsko-zagorskoj županiji, na području općine Lobor, uskoro će niknuti centar za starije osobe, za koji su ostvarena bespovratna sredstva u iznosu 6,1 milijun eura kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Krapinsko-zagorska županija u ovom je projektu partner Općini Lobor, koja je projekt prijavila na natječaj Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Projekt je odabran na natječaju, čime može započeti realizacija ovog izrazito značajnog kapitalnog i socijalnog projekta za lokalnu i regionalnu zajednicu.

Podsjetimo, prijavi projekta prethodilo je sklapanje sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta i osiguravanju sredstava za financiranje aktivnosti budućeg centra za starije osobe koji su u ožujku ove godine potpisali župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar i načelnica Općine Lobor Ljubica Jembrih.

Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako je Centar za starije osobe Lobor iznimno važan projekt za županiju, s obzirom da je potreba skrbi o starijima, bolesnima i nemoćnima u porastu u cijeloj Hrvatskoj. „Veliko nam je zadovoljstvo što je projekt prošao na prijavi i što ćemo sudjelovati u njegovoj realizaciji. Velik broj obiteljskih domova i privatnih ustanova koje pružaju uslugu skrbi za starije i nemoćne još uvijek je nedostatan da odgovori na sve potrebe u županiji, a postojanje javne ustanove takvog tipa od velike je županijske važnosti.  Zato su i sami uvjeti javnog poziva bili koncipirani na način da su gradovi i općine mogli prijavljivati svoje projekte jedino uz podršku i partnerstvo Županije, kao obaveznog partnera. Više je lokalnih jedinica iskazivalo interes, no Općina Lobor bila je najodlučnija i upravo zato smo i prihvatili partnerstvo na ovom projektu“, rekla je zamjenica župana Jasna Petek te dodala da Krapinsko-zagorska županija može puno doprinijeti provedbi projekta, ponajprije zbog velikog iskustva koje ima u provođenju brojnih i zahtjevnih projekata na europskoj i nacionalnoj razini, ali i zbog velikog iskustva u provođenju ili osiguravanju podrške socijalnim uslugama na području županije.

„Najveća uloga Krapinsko-zagorske županije bit će vidljiva nakon završetka izgradnje i početka pružanja usluga u Centru za starije osobe. Županija je preuzela obvezu da, uz Općinu Lobor, osigura financijska sredstva za provedbu aktivnosti budućeg centra i to do 51% godišnjih prihoda za, zasad, prvih pet godina poslovanja Centra, počevši od trenutka pružanja usluga. Riječ je o prosječnom godišnjem iznosu od oko pola milijuna eura te će većinu, odnosno čak 75 posto iznosa osigurati Županija, dok će Općina Lobor osigurati preostalih 25 posto“, naglasila je zamjenica župana Jasna Petek.

Valja istaknuti da će Centar za starije osobe nuditi smještaj za 93 korisnika, uslugu cjelodnevnog i poludnevnog boravka za troje korisnika, pružanje psihosocijalne podrške za 55 korisnika, pomoć u kući za 127 korisnika te privremeni smještaj prema potrebi.