Zagorje
Bajka na dlanu

Krapinsko-zagorska županija – sigurno mjesto za žene

Datum objave: 28. lipnja 2023.

Vijećnice i vijećnici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije na svojoj su 13. sjednici održanoj u srijedu, 28. lipnja 2023. u prostorima Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije jednoglasno usvojili zaključak o proglašenju Krapinsko-zagorske županije sigurnim mjestom za žene, na prijedlog županijskog Kluba vijećnika SDP-a.

Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama najteži je oblik kršenja ljudskih prava žena koje pogađa između jedne petine i jedne četvrtine svih žena. Prema rezultatima istraživanja o nasilju nad ženama kojeg je provela Agencija Europske unije za temeljna prava iz 2014. godine, 33% žena u EU doživjelo je fizičko i/ili seksualno nasilje, 22% žena doživjelo je nasilje od bliskog partnera, a čak 55% žena doživjelo je seksualno uznemiravanje. Obzirom na navedeni podatak, Grupa Stranke europskih socijalista (PES grupa) u Europskom odboru regija pokrenula je kampanju u kojoj se općine, gradovi i regije mogu izjasniti kao #SafePlace4Women, što uključuje predanost progresivnih lokalnih i regionalnih vođa da pretvore načelo nulte tolerancije prema nasilju nad ženama u konkretna djela.

„U našoj zemlji svake godine od 10 do 20 žena bude ubijeno, u velikoj većini od bliskih osoba, njihovih životnih partnera ili osoba iz obiteljskog okruženja.  U posljednjih 20 godina čak 400 žena u Republici Hrvatskoj je ubijeno te smo treći po femicidu u Europi. Krapinsko-zagorska županija vrlo je spremno prihvatila ovu inicijativu. Mi u županiji već dugi niz godina provodimo različite aktivnosti namijenjene ženama i žrtvama obiteljskog nasilja, prije svega aktivnosti koje su usmjerene na savjetovanje, kao što je SOS telefon, a od 2021. godine imamo i sklonište – sigurnu  kuću, za žrtve obiteljskog nasilja“, istaknula je zamjenica župana Jasna Petek te dodala kako je izuzetno važno provoditi niz preventivnih aktivnosti, osvješćivati, informirati i educirati cijelu zajednicu o nasilju kao neprihvatljivoj kategoriji te se kroz ovaj zaključak Županija obvezuje da će na taj način nastaviti još jače i snažnije, prije svega kroz osiguravanje vrlo jasne podrške ženama i žrtvama obiteljskog nasilja, educiranje svih onih koji su u pružanju podrške procesuiranja obiteljskog nasilja, poput policije, državnog odvjetništva i centara za socijalnu skrb. „Treba raditi i na preventivnim programima u našim odgojno-obrazovnim institucijama jer djecu  i mlade moramo odgajati, informirati i educirati o tome kako  djelovati u svojoj zajednici i obitelji, kako rasti, ne tolerirati  nasilje i zapravo stvarati zajednicu u kojoj će nasilje postati nulta kategorija“, rekla je zamjenica župana Jasna Petek.


Fotogalerija