Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 25. veljače 2014.

„Ovaj projekt prepoznat je od strane Krapinsko-zagorske županije koja pruža potporu i surađuje na ovakvim projektima. Mi smo dosad objavili dva slična projekta, Istarsku enciklopediju i Zagrebački leksikon i lijepo je da je u nizu jedan takav projekti Enciklopedija Hrvatskog zagorja. Znamo da je Zagorje jedno područje koje je bogato i poviješću, a i sadašnjošću, koje ima mnogo toga za ponuditi da se uobliči u enciklopedijski oblik jedne sveobuhvatne sinteze ovoga područja. Rok izrade je dvije i pol godine i nadam se da ćemo tada imati jednu reprezentativnu Enciklopediju Hrvatskoga zagorja.“, izjavio je ravnatelj Zavoda dr.sc. Kragić.

Enciklopedija će obuhvatiti područje cijelog Hrvatskog Zagorja, cijelu Krapinsko-zagorsku županiju i dijelove Varaždinske i Zagrebačke županije te su susjedne županije pružile su podršku projektu, a Krapinsko-zagorska županija bit će nositelj projekta.

„Bilo je već dosta pokušaja izrade enciklopedija i raznih monografija, ali su one uvijek bile ciljane na pojedine sektore. Obzirom na opsežnu građu koju se želi obraditi, na bogatu kulturu i povijest Krapinsko-zagorske županije, povijesne ličnosti koje su dale pečat ovom području, mislimo da rok od dvije i pol godine nije dug“, rekao je župan Željko Kolar te uz zahvalu Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža i županima Zagrebačke i Varaždinske županije dodao: “Jako se veselim ovom projektu, okupili smo sjajan tim stručnjaka koji će raditi na njemu. Gospodin Bagola jedan je od inicijatora i on će biti glavni naš konzultant i čovjek koji će uz tim iz Zavoda raditi na izradi same Enciklopedije. Očekujem da kroz dvije i pol godine imati promociju jedne prekrasne knjige koja će prezentirati Zagorje i Krapinsko-zagorske županije kao bajku na dlanu.“

Projekt je vrijedan milijun kuna, a naklada Enciklopedije bit će tri tisuće komada. Pola milijuna kuna financirat će Leksikografski zavod Miroslav Krleža dok će drugu polovicu osigurati Krapinsko-zagorska županija, a potpisat će se i ugovori sa susjednim županijama, odnosno njihovim jedinicama lokalne samouprave koje će biti obrađene u Enciklopediji o dijelu sufinanciranja. Koordinaciju na projektu će voditi Urednički odbor koji će činiti članovi Zavoda i županija.

„Hrvatsko zagorje je regija dubokog identiteta i obrađena je u mnogim oblicima, i u književnosti, i u povijesnim monografijama, u različitim dijelovima kulture, ali nije naišla na jednu takvu sintezu kakvu pruža enciklopedija. Zamišljeno je da na nekih 700-tinjak stranica enciklopedijskog velikog formata kroz oko dvije tisuće natuknica bude ubilježeno sve ono što tvori korpus enciklopedije, i ličnosti, i povijest, događaji, lokaliteti.“, zaključio je glavni ravnatelj Zavoda dr.sc. Antun Vujić.

 


Fotogalerija