Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 3. travnja 2017.

Među dobitnicima sredstava po Programu održivog razvoja lokalne zajednice je i Krapinsko-zagorska županija, koja je dobila 200 tisuća kuna za sufinanciranje radova i usluga u sklopu projekta sanacije i obnove ambulante u Loboru. Ugovor je potpisao župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Kroz ovogodišnji program osigurano je ukupno 117,7 milijuna kuna, od čega 72,7 milijuna za 235 projekta najslabije razvijenih područja.

Za sufinanciranje projekata u Krapinsko – zagorskoj županiji u slabije razvijenim općinama, odobreno je 4.186.000 kuna. Tako je za sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta, općini Budinščina odobreno 850 tisuća kuna, a za područje općine Mihovljan, 613 tisuća kuna. Općini Lobor odobreno je 500 tisuća kuna za dva projekta – sanaciju i obnovu ambulante, u iznosu od 200 tisuća kuna, i sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti “Štrekica”, u vrijednosti od 300 tisuća kuna. Za izgradnju mrtvačnice i pristupnu cestu u općini Petrovsko, odobreno je 665 tisuća kuna, a za općinu Gornja Stubica i drugu fazu projekta javne rasvjete – modernizacije uporabive građevine, 340 tisuća kuna. Općini Desinić je za modernizaciju nerazvrstane općinske ceste Grešna Gorica – Fistrići odobreno 850 tisuća kuna, a općini Zagorska Sela za sanaciju društvenog objekta “Pločko” 368 tisuća kuna.