Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. rujna 2017.

Glavnog tajnika Saveza Alpe Jadran Thomasa Pseinera primila je zamjenica župana Jasna Petek koja je nakon završetka sastanka istaknula kako je zadovoljna potporom i suradnjom unutar Saveza Alpe-Jadran te kako je potrebno nastaviti raditi na jačanju kompetencija regija članica i usmjeriti se na konkretnije, izdašnije projekte koji će doprinijeti rastu i razvoju regija i davati strateške smjernice razvoja bazirane na razmjeni iskustva. „Krapinsko-zagorska županija podržava rad Saveza u potpunosti, naš angažman, ali i angažman korisnika projekata, vidljiv je svake godine u sve većem obimu. Trenutno, ispred Zagorske razvojne agencije, pripremamo 2 projekta za financiranje u sklopu Saveza, na prijašnjem natječaju u ovoj godini odobrena su nam 3 projekta na razini Županije te možemo konstatirati da smo aktivni u iskorištavanju svih pogodnosti članstva uz maksimalno poštovanje svih obaveza. Radujemo se novim izazovima te procesu u kojem ćemo strateški promišljati o Savezu koji 2018. godine slavi svojih 40 godina postojanja“ naglasila je zamjenica župana Jasna Petek.

Glavni tajnik Saveza Alpe Adria Thomas Pseiner je Krapinsko-zagorsku županiju posjetio s ciljem osvrta na dosadašnju suradnju, projekte i zadovoljstvo članstvom u Savezu te promišljanje o budućnosti Saveza koji se, kako je istaknuto na sastanku, nalazi na svojevrsnoj prekretnici kada je potrebno definirati načine, modus i oblik daljnje suradnje. Nakon četverogodišnjeg predsjedanja regije Koruška, Savez se nalazi u vremenu kada se bira nova predsjedavajuća regija koja će voditi Savez u naredne dvije godine. Glavni tajnik Pseiner je, upravo u ovom trenutku, a nakon obavljenih virtualnih konzultacija i provedenog istraživanja regija članica, odlučio posjetiti sve članice te porazgovarati o budućnosti Saveza.

Na sastanku su sudjelovale i predstavnice Zagorske razvojne agencije Nataša Hlaban i Helena Matuša kao članice Tematske skupine za cjeloživotno učenje u okviru AAA kojoj je osnivač i moderator upravo Krapinsko-zagorska županija.