Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 20. srpnja 2010.

Skrećemo pažnju na nove mogućnosti pretraživanja odgovarajućih programa za projekte u području kulture, koje je na svojim web stranicama, predstavila Opća uprava Europske komisije za obrazovanje i kulturu.

Kao što je već dobro poznato, Europska unija ima specifičan program namijenjen financiranju kulturnih aktivnosti u Europi,  program Kultura. No, subjekti s kulturnim projektima koji uključuju i druge sektore mogu iskoristiti i niz drugih mogućnosti za financiranje. Primjerice, putem Programa za cjeloživotno učenje mogu se financirati kulturni projekti koji imaju snažne poveznice s obrazovanjem, znanošću te stjecanjem vještina. Isto tako, kulturne i kreativne industrije mogu primiti novčanu potporu u okviru Programa za konkurentnost i inovativnost. U svrhu lakšeg snalaženja kroz raznolikost mogućnosti EU fondova, Komisija je napravila sažet pregled relevantnih programa i ključnih informacija. Pretraživač se odnosi na sljedeće dodirne sektore s kulturom – građanstvo, istraživanje, mediji, mladi, obrazovanje i znanost te poduzetništvo. Također, putem pretraživača mogu se naći i primjeri financiranih projekata s elementima usko vezanim za kulturu, iz kojih se može jasnije vidjeti koji se tipovi aktivnosti smatraju pogodnim. Pretraživač je dostupan putem sljedećeg linka: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc2683_en.htm