Zagorje
Bajka na dlanu

Lepoglavska spojnica: spoj Bedekovčine i Lepoglave, modernizacija pruge Zabok-Krapina

Datum objave: 9. prosinca 2021.

Lepoglavska spojnica predstavlja projekt željezničkog povezivanja Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije sa Zagrebom, kao i povezivanja ovih krajeva brzim, učinkovitim i ekološkim prijevozom sa srednjom Europom te preko Zagreba i s lukom Rijeka. Razmatrano je ukupno devet varijanti trase te je temeljem studije izvodljivosti kao najpovoljnija odabrana ona koja će polaziti od Čakovca, preko Varaždina, Cerja Tužnog, Ivanca, Lepoglave, Peršavesi, Poznanovca i Bedekovčine, do Zaboka te od Zaboka preko Svetog Križa Začretja do Krapine. Ukupna duljina ove trase je 92 km te je procijenjena visina investicije 4,43 milijarde kuna. U sklopu trase predviđena je i gradnja dva tunela ukupne duljine 6 km. Projektom se predviđa gradnja 1 novog i rekonstrukcija 8 postojećih željezničkih kolodvora te izgradnja 6 novih i rekonstrukcija 11 postojećih stajališta.

 

GRADNJA NOVE PRUGE OD BEDEKOVČINE DO LEPOGLAVE, MODERNIZACIJA OD ZABOKA DO KRAPINE I HROMCA

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar istaknuo je kako odabrana trasa na području Krapinsko-zagorske županije izaziva pomiješane osjećaje, budući da na kraju nije odabrana varijanta koja bi direktno obuhvatila grad Krapinu. „Dobro je da je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i s Hrvatskim željeznicama dogovoreno da se ide u elektrifikaciju pruge od Zaboka, preko Krapine do Hromca i da će ta dionica sigurno biti prije izgrađena nego što će biti sama spojnica od Bedekovčine do Lepoglave“ – kazao je župan Kolar, dodavši da se upravo na području Krapinsko-zagorske županije predviđa gradnja novih kilometara pruge na mjestima gdje ona trenutno ne prolazi. „Nova pruga će se graditi od Bedekovčine i Poznanovca, preko Mača i Peršavesi direktno na Lepoglavu. To su dodatni kilometri koji će sigurno otvoriti taj dio za dodatni razvoj gospodarstva i gospodarskih zona, a mi ćemo na prvoj sjednici Županijske skupštine sljedeće godine ići u izmjenu Prostornog plana, budući da ovu novu trasu trenutno nemamo ucrtanu u našem planu“– poručio je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar te naglasio kako se mora jasno reći da je riječ o strateškoj pruzi koja će prije svega brže povezivati Zagorje, Varaždin i Međimurje sa Zagrebom, da se ovime otvara koridor prema srednjoj Europi i da ćemo u budućnosti svi zajedno sigurno imati koristi od tog projekta.

 

ZAVRŠETAK PROJEKTA MOGUĆ VEĆ ZA 10 GODINA

Glavni inženjer u Sektoru za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova HŽ Infrastrukture i voditelj projekta Lepoglavske spojnice Marko Car istaknuo je kako se u sklopu ovog projekta planira modernizirati 70 kilometara te izgraditi 20-ak kilometara novog spoja između Bedekovčine i Lepoglave. „Pruga bi trebala biti gotova unutar deset godina. Investicija je procijenjena na 4,4 milijarde kuna. Realizacija ovisi o financiranju, a mene ohrabruju izjave da će to biti nominirano u okviru novog operativnog programa iz Europske unije. Nadam se da će čitav projekt biti u potpunosti realiziran u sljedećih deset godina“ – kazao je voditelj projekta Car te naglasio kako se, uz spajanje Čakovca i Zagreba te Krapine i Zagreba, ovim projektom predviđa i produžetak spoja od Krapine do Hromca, preko Đurmanca prema slovenskoj granici. „Uz ovaj dodatak, to će biti preko 100 kilometara novog željezničkog spoja“ – zaključio je voditelj projekta Car.

OD ČAKOVCA DO ZAGREBA ZA 68 MINUTA, OD KRAPINE DO ZAGREBA ZA 37 MINUTA

Pruga će biti napravljena prema međunarodnim standardima i osposobljena za prijevoz tereta u tranzitu, vrijeme putovanja će biti izuzetno kratko. Od Čakovca do Zagreba, sa zaustavljanjima u Varaždinu, Ivancu i Zaboku putovat će se primjerice 68 minuta. Od Krapine do Zagreba, sa zaustavljanjem u Zaboku putovat će se 37 minuta. Projektirana brzina je 120 km/h.

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak istaknuo je kako će u budućnosti ljudi sve više koristiti željeznicu, čemu će pridonijeti i ovaj projekt Lepoglavske spojnice. „Ovo danas je bila odlična prezentacija, a i projekt je odličan. Postoji procedura, od idejnog rješenja, ishođenja svih dozvola, zatvaranja financijske konstrukcije, što će potrajati, ali u idućih desetak godina vjerujem da će biti realizirano i da ćemo od Čakovca do Zagreba putovati samo 68 minuta“ – istaknuo je župan Stričak.

 

VAŽNOST RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Načelnik sektora za željezničku infrastrukturu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Milan Vuković istaknuo je kako je Lepoglavska spojnica jedan od značajnih strateških projekata Republike Hrvatske, koji se uklapa u buduće razvojne strateške projekte u narednom desetljeću. „U željeznicu se planira uložiti preko 5,4 milijarde kuna s kojima bi se moglo obnoviti više od 780 kilometara pruge. Ona konačno dobiva svoj prostor u Hrvatskoj, ali i u europskim okvirima“ – rekao je načelnik sektora Vuković.

Okupljene je pozdravio i stručni suradnik za promet u Međimurskoj županiji Ivica Rus, koji je podsjetio da je prva pruga u Hrvatskoj napravljena upravo na području Međimurske županije. „Ovim projektom prionuli smo daljnjem poslu – razvoju željezničke infrastrukture mreže željeznica u sjevernoj regiji. Međimurska županija daje punu podršku. Moramo naglasiti i gospodarski razvoj, razvoj kontinentalnog i regionalnog turizma, razvoj kontinentalnih turističkih destinacija kao i njihova dostupnost“ – naglasio je Ivica Rus.

Studijsku dokumentaciju izradila je zajednica ponuditelja koju čine tvrtke ŽPD d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d. i Rijekaprojekt d.o.o. Završetkom izrade studijske dokumentacije pripremljene su podloge za potrebne izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja, za izradu studije utjecaja na okoliš te za projektnu dokumentaciju, koja je preduvjet za daljnje aktivnosti. Izradu dokumentacije sufinancirala je Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Kohezijskoga fonda u iznosu 85 posto sredstava, a ugovorena vrijednost Ugovora o izradi studijske dokumentacije i idejnih rješenja projekta iznosi 6,7 milijuna kuna.


Fotogalerija