Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 24. ožujka 2023.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  Krapinsko-zagorske županije objavljuje

 

LIKOVNI I LITERARNI NATJEČAJ
za djecu predškolske dobi, učenike osnovnih i srednjih škola
u Krapinsko-zagorskoj županiji

 

Cilj natječaja je njegovanje literarnog stvaralaštva te likovne i vizualne kulture učenika, poticanje pisanog i umjetničkog izražavanja. Ovim natječajem želimo potaknuti na promišljanje o neravnopravnom položaju žena i muškaraca, rodnim stereotipima, mirotvornoj komunikaciji te sprječavanju nasilja nad ženama, odnosno muškarcima.

Svojim likovnim i literarnim radovima učenici mogu objasniti zašto podjela na muške i ženske poslove nije bitna (bitno je dijeljenje poslova i preuzimanje odgovornosti). U natječaju je potrebno koristiti pravilne izraze zanimanja za rod (učenik-učenica, učitelj-učiteljica, pravnik-pravnica…). U radovima trebaju doći do izražaja nediskriminirajući stavovi prema rodnim i spolnim razlikama, uvažavanje različitosti.

Uvjeti natječaja:

Literarni zadatak je napisati kratak sastavak, priču ili pjesmu. Radovi mogu biti pisani hrvatskim književnim jezikom ili na nekom od hrvatskih narječja ili zavičajnih govora.

Likovni zadatak je izraditi sliku/crtež u slobodnoj tehnici.

Tema / motiv za literarno i likovno stvaralaštvo :

MUŠKO/ŽENSKI POSLOVI (Moj tata kao… Moja mama kao… Ja kao…

MOJA OBITELJ (podjela poslova u obitelji – tko što radi)

Pravo sudjelovanja imaju djeca predškolske dobi, učenici od 1. do 8. razreda osnovne škole te učenici srednjih škola.

Svi pristigli radovi bit će podijeljeni u četiri kategorije:

  a)  predškolski uzrast

  b)  1. do 4.r. osnovne škole

  c)  5. do 8.r. osnovne škole

  d) srednje škole

Prijavu djece i učenika za sudjelovanje u natječaju mogu izvršiti odgojitelji/odgojiteljice u dječjim vrtićima, učitelji/učiteljice u osnovnim  školama te nastavnici/ce u srednjim školama.

Na natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove.

Broj radova za sudjelovanje po kategoriji  iz jedne škole/vrtića je  najviše 5 radova.

Jedno dijete može se natjecati samo s jednim radom u kategoriji (jednim likovnim i/ili  jednim literarnim radom).

Svaki rad na poleđini treba sadržavati:

–          ime i prezime djeteta / učenika/ice / nastavnika/ice, razred 

–          naziv i adresu škole/vrtića

–          ime i prezime mentora/mentorice/kontakt

–          adresu elektroničke pošte ustanove

Rok za predaju literarnih i likovnih radova je zaključno s 25. travnja 2023. godine.

Radove šaljite redovnom poštom na adresu:

 

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU,

BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Krapinsko-zagorske županije

Magistratska 1

49000 Krapina

s naznakom „Za likovni i literarni natječaj“

 

Također, radove možete poslati i elektroničkim putem na adresu: ravnopravnost@kzz.hr.

Stručni ocjenjivački sud odabrat će radove za izložbu od kojih će tri najuspješnija rada po kategoriji biti nagrađena. Izložba, prezentacija i dodjela nagrada bit će održana uz obilježavanje Dana obitelji.

Službeni rezultati bit će objavljeni na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, a škole i vrtići čiji će sudionici natječaja biti nagrađeni ili pohvaljeni bit će obaviješteni elektroničkom poštom o točnom datumu, vremenu i mjestu izložbe i prezentacije literarnih radova.

Radovi pristigli na natječaj se ne vraćaju.

Zaštita osobnih podataka:  Natječaj je raspisan u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Krapinsko-zagorska županija obvezuje se osobne podatke sudionika natječaja (ime i prezime, razred i ustanovu iz koje dolaze te ime i prezime mentora/mentorice i kontakt), čuvati u tajnosti, a nakon završetka izložbe brisati.

Krapinsko-zagorska županija objavit će osobne podatke samo onih sudionika natječaja čiji će radovi biti nagrađeni ili pohvaljeni te će ih koristiti isključivo za potrebe likovnog natječaja i likovne izložbe.