Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. prosinca 2022.

 Nagrade su dodijeljene u dvije kategorije: djetetu pojedincu i skupini djece. Ove godine među laureatima imamo predstavnicu s područja Krapinsko – zagorske županije. Naime, Magdalena Tepuš, članica Društva „Naša djeca“ Radoboj dobitnica je nagrade u kategoriji djeteta pojedinca!

 

1.) Nagrada “Emil Paravina” u kategoriji djeteta pojedinca – Magdaleni Tepuš, učenici OŠ Side Košutić (PŠ Gornja Šemnica), prijavitelj: Društvo „Naša djeca“ Radoboj.

 

2.) Nagrada “Emil Paravina” u kategoriji za skupinu djece – dvije ravnopravne nagrade:

 

  • Vijećnicima XIII. saziva Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije (vijećnici dobitnici: Lana Golubović, Fran Rubeša i Lejla Sinanović), prijavitelj: Društvo „Naša djeca“ Opatija.

 

  • Dječjem forumu Društva „Naša djeca“ Poreč (članovi dobitnici: Sara Vajagić, Chiara Petretti, Chiara Mačinić, Paolo Mačinić i Denis Brković), prijavitelj: Društvo „Naša djeca“ Poreč.

 

Posebnost Nagrade „Emil Paravina“ je što je to godišnja nagrada djeci, a također djeca biraju svoje ambasadore i prvake dječjih prava među osnovnoškolcima diljem Republike Hrvatske. Na javni poziv prijavilo se u obje kategorije 14 kandidatura (4 pojedinačne i 10 skupnih) kroz koje se kandidiralo ukupno 162-ero osnovnoškolske djece u dobi od 10 do 14 godina, mali borci za  prava svojih vršnjaka, a koje su njihovi nastavnici, razrednici, voditelji, mentori, roditelji, vršnjaci kandidirali jer se zalažu za prava djece i pomažu u svojim razredima, Dječjim gradskim/općinskim vijećima, Dječjim forumima, Vijećima učenika ili jednostavno mijenjaju svoje zajednice na bolje u kojima odrastaju.

 

Kandidirana djeca ocjenjivala su kategorijama za: kontinuirano promicanje i zalaganje za dječja prava; doprinos razvijanju dječje participacije u lokalnoj zajednici, na nacionalnom i EU nivou; poticanje interkulturalnih vrijednosti te prava djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status te za građenje suradnje i partnerstva između djece i odraslih. Mali zagovaratelji i borci za dječja prava upozoravaju odrasle što i kako trebaju raditi u korist djece, pokreću male građanske inicijative za gradnju igrališta, uređenje skate parkova, pomažu djeci iz Ukrajine, brinu o okolišu, morima, vodama, participiraju u međunarodnim radnim tijelima za dječja prava, pokreću antiratne kampanje, nabavku ormarića u školama, rješavaju sukobe u razredu, snimaju video-uratke, crtaju, pišu u kojima pozivaju odrasle da poštuju dječja prava, poučavaju svoje vršnjake o dječjim pravima i obvezama kroz vršnjačku edukaciju i radionice, rado pomažu svojim bolesnim vršnjacima ili se bore za onu slabiju djecu koja nemaju dovoljno samopouzdanja reći što misle i što žele, sudjeluju u humanitarnim akcijama u školi, potiču svoje vršnjake drugih nacionalnih manjina i djecu s teškoćama u razvoju na zajedničko druženje, radionice o dječjim pravima, toleranciji, multikulturalnosti, nenasilnom rješavanju sukoba, miru, te volontiraju od malena.

 

Čestitke Magdaleni, kao i svim ostalim laureatima!