Zagorje
Bajka na dlanu

Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Datum objave: 10. prosinca 2018.

Rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda upozorava se na probleme i posljedice korupcije, naglašava promicanje mehanizama za borbu protiv korupcije koja predstavlja društvenu pojavu kojom se narušavaju temeljne ljudske vrijednosti, nanosi ogromna šteta društvu i ugrožava gospodarski, društveni i politički razvoj.

U cilju što učinkovitije borbe protiv korupcije na svom području, Krapinsko-zagorska županija osnovala je Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine u mjesecu ožujku 2018. godine. Svojim aktivnostima Antikorupcijsko povjerenstvo nastoji ohrabrivati građane da uočavaju i prijavljuju koruptivne oblike ponašanja, donijelo je dugoročni Akcijski plan djelovanja, etički kodeks ponašanja dužnosnika te provodi edukativne sadržaje čime se nastoji razvijati svijest o važnosti i ulozi građana u aktivnoj borbi protiv korupcije i stvaranja nulte stope tolerancije na korupciju na svim razinama.

Sve sumnjive koruptivne oblike ponašanja na području Krapinsko-zagorske županije građani mogu prijaviti na sljedeću adresu:

Antikorupcijsko povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina ili putem e-mail adrese: ANTIKORUPCIJA@kzz.hr

Pristigle prijave se razmatraju i, po potrebi, prosljeđuju nadležnim institucijama na daljnje postupanje.