Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. kolovoza 2023.

Odluku o obilježavanju 12. kolovoza kao dana posvećenog mladima donijela je Opća skupština Ujedinjenih naroda 1999. godine i od tada, svake godine različitom temom, obilježavaju se sva postignuća mladih i potiče njihovo šire sudjelovanje u zajednici.

Krapinsko-zagorska županija ima dugu tradiciju i kontinuitet suradnje i rada s mladima i za mlade. Kroz čitav niz aktivnosti potvrđuje se da mladi jesu prioritetna društvena skupina i ulažu se napori da se mladi uključe u sve društvene procese i da se ojača njihova participacija u društvu.

Međunarodni dan mladih čestitao je župan Željko Kolar: „Svjesni smo da bez mladih ljudi, njihove energije i neopterećenosti prošlošću nema razvoja naše županije i čitave Republike Hrvatske. Puno radimo na razvoju infrastrukture, dodatnih sadržaja, sustava te stvaranju uvjeta za novo zapošljavanje, radimo koheziju između javnog i privatnog sektora, međutim od posebne je važnosti svakoj mladoj osobi pružiti jednaku šansu za ostvarenjem i aktivnim sudjelovanjem u društvu. Stoga Krapinsko-zagorska županija različitim projektima, programima i aktivnostima motivira mlade za aktivno sudjelovanje u zajednici, kroz provedbu građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama, kroz participativni proračun i neposredno odlučivanje te kroz suradnju s organizacijama civilnog društva koje rade s mladima i za mlade. Čestitam mladima njihov dan te ih pozivam da budu aktivni i angažirani u svojim zajednicama jer mogućnost držanja koraka s razvijenim zemljama Europe ovisi isključivo o angažmanu mladih ljudi“, poručio je župan Kolar.

Tema obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana mladih je „Zelene vještine mladih: Ususret održivom svijetu“. Pomak prema ekološki održivom i klimatski neutralnom svijetu je ključan, ne samo kao odgovor na globalnu klimatsku krizu, već i za postizanje ciljeva održivog razvoja.

U obilježavanje Međunarodnog dana mladih uključio se i Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije koji tim povodom u Gradskoj vijećnici u Pregradi večeras od 18h organizira radionicu slikanja „Summer and paint“.

Podsjetimo, mlade definiramo kao pripadnike dobne skupine između 15 i 30 godina starosti. U Krapinsko-zagorskoj županiji u populaciju mladih ubrajamo 21.172 osobe, odnosno 17,5% stanovništva. Ta činjenica postavlja obvezu provođenja svih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđivanje brige i skrbi te položaja  mladih u svim društvenim segmentima – aktivne populacijske politike, obrazovnog sustava u politici školovanja i obrazovanja svih razina, zdravstvene i socijalne zaštite.

Još je 2006. godine Krapinsko-zagorska županija donijela regionalni program djelovanja za mlade, među prvima u Republici Hrvatskoj. Riječ je o strateškom dokumentu u kojem se propisuju ključni ciljevi i mjere u radu s mladima i za mlade. Sada je u tijeku izrada novog, četvrtog programa koja je u završnoj fazi. Dokument će do kraja kolovoza biti pušten u savjetovanje s javnošću pa pozivamo sve mlade da se uključe i iskoriste mogućnost kreiranja županijske javne politike za mlade za naredno razdoblje od četiri godine.

Od 2010. godine djeluje županijski savjet mladih, koji je osnovan kao savjetodavno tijelo kojem je svrha ukazivati na određene probleme mladih te zagovarati određene politike i aktivnosti za mlade koje su potrebne. Trenutno djeluje peti saziv ovog tijela, a ono nema samo savjetodavnu ulogu, već su članovi vrlo aktivni pa je tako Savjet mladih KZŽ predlagatelj i nositelj određenih programa koji su se provodili, poput Erasmus+ programa i projekta Europe goes local, a ujedno je inicijator donošenja županijskog programa za mlade. Članove županijskog savjeta nastoji se uključiti i u sve druge postupke donošenja strateških dokumenata, ne samo u području društvenih djelatnosti, nego u različitim područjima gospodarstva. Od Savjeta mladih došle su i važne inicijative, a među posljednjima valja spomenuti onu o izmjeni pravilnika o dodjeli stipendija. Također, kroz djelovanje županijskog savjeta mladih nastoji se potaknuti djelovanje lokalnih savjeta, kojih je u ovom trenutku 14 na području županije. Sve aktivnosti Savjeta mladih prate i financijska sredstva koja se osiguravaju u županijskom proračunu. Od 2007. godine osigurana su sredstva za provođenje regionalnog programa djelovanja za mlade, a posebna sredstva osiguravaju se putem javnog poziva za rad Centra za mlade KZŽ, koji od 2009. godine djeluje u Zaboku.

Krapinsko-zagorska prva je u Republici Hrvatskoj započela s provedbom dječjeg participativnog proračuna, a prošle godine krenula je i provedba participativnog proračuna za mlade. Riječ je o javnom pozivu gdje mladi kandidiraju projekte koje smatraju važnima za sredinu u kojoj žive i koji obuhvaćaju raznolike teme i područja, poput kulture, sporta, organizacije slobodnog vremena, preventivnih aktivnosti, unaprjeđenja zdravlja. Vrijednost proračuna za mlade je 26.750 eura, a ove je godine zaprimljeno 15 prijava mladih. Još jedna važna inicijativa je program građanskog odgoja u o osnovnim i srednjim školama, a valja istaknuti da je Krapinsko-zagorska županija partner na projektima udruga koje provode lokalne volonterske programe i aktivnosti volonterskih servisa. Od samog početka bavljenja volonterstvom teži se osnivanju volonterskog centra te stvaranju kvalitetnih volonterskih programa. Od 2016. godine Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO dodjeljuje županijsko priznanje Volonter/ka godine i Volonterska akcija godine.


Fotogalerija