Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 12. kolovoza 2020.

Međunarodni dan mladih prvi je put obilježen 12. kolovoza 2000. godine s ciljem da se mladi uključe u društvo, slave svoja postignuća te da vladajućima privuku pažnju o važnim pitanjima koja se tiču kvalitete života mladih i drugih globalnih pitanja.

Rješavanju problema mladih Krapinsko-zagorska županija pristupila je kroz izgradnju partnerskog odnosa županijske uprave i mladih, organiziranih kroz udruge mladih i mrežu udruga mladih, te kroz Savjet mladih KZŽ. Od 2007. godine se u županijskom proračunu konstantno osiguravaju sredstva za provođenje programa i projekata usmjerenih na poboljšanje položaja mladih u svim segmentima društvenog života, a na rješavanju problema mladih ljudi aktivno radi i Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije. Županijski savjet mladih osniva se 2010. godine kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije; trenutno djeluje u četvrtom sazivu koji je konstituiran 2018. godine i najaktivniji je dosada. Cilj Savjeta mladih je zagovarati interese mladih prema donositeljima odluka, ali jednako tako i uspostaviti njihov međusobni dijalog. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije je zbog brojnih provedenih aktivnosti i na nacionalnoj razini prepoznat kao primjer dobre prakse. Sudjeluje u provođenju programa i projekata za mlade poput ZEuZ-a,  EGL „Europe Goes Local“, Za mlade u Zagorju – djelujem i mijenjam“ itd.

U provođenju zakonskih nadležnosti, Krapinsko-zagorska županija u suradnji s udrugama mladih s područja županije, posebno Mrežom udruga Zagor, kao županijskom zajednicom udruga mladih, surađuje na partnerskim osnovana usmjerenima ne samo k realizaciji programa i projekata kojima se unapređuje svekoliki položaj mlade populacije, već se nastoji poticati mlade da se aktivno uključe u donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti za njihovo donošenje, a tiču se razvoja zajednice u cjelini.

Krapinsko-zagorska županije je među prvima u Hrvatskoj, još 2006. godine, inicirala i donijela Županijski program djelovanja za mlade; uz aktivno sudjelovanje tada djelatnih udruga mladih i svih ostalih zainteresiranih.  Na snazi je Regionalni program djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0. Ovaj strateški dokument sa smjernicama za unapređenje položaja mlade populacije u dobi od 15 do 30 i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka sastoji se od 52 mjere za poboljšanje položaja mladih na području Županije. Mjere su podijeljene u šest tematskih područja s ukupno 146 predviđenih aktivnosti: Obrazovanje i mobilnost; Rad, zapošljavanje i poduzetništvo; Zdravlje i pozitivni stilovi života;  Socijalna politika; Kultura mladih i Demokratsko građanstvo, ljudska prava i održivi razvoj. U programu su predviđeni i nositelji pojedinih mjera, vremenski period provedbe, kao i partneri i sudionici, izvori financiranja te indikatori na temelju kojih će se procjenjivati uspjeh provođenja. Ove godine u planu su pripremne radnje za donošenje novog Regionalnog programa za naredno razdoblje. 

Krapinsko-zagorska županija također je bila među prvim županijama koja je, prepoznavši potrebu mlade populacije s područja županije za namjenskim prostorom u kojem bi se mogle provoditi razne aktivnosti i događanja od interesa za mlade, u suradnji s udrugama mladih, posebno Mrežom udruga mladih, pokrenula postupak osnivanja Županijskog centra za mlade u Zaboku koji je s radom započeo 2009. godine. Krapinsko-zagorska županija od tada u županijskom proračunu osigurava sredstva za djelovanje Centra za mlade Krapinsko-zagorske županije.

Krapinsko-zagorska županija partner je na projektima udruga koje provode lokalne volonterske programe i aktivnosti volonterskih servisa i centra, kao što su Mreža udruga Zagor, Udruga Feniks i sl. Od 2016. godine Krapinsko-zagorska županija, u suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO,  dodjeljuje  Županijsko priznanje VOLONTER/KA GODINE, te VOLONTERSKA AKCIJA GODINE.

Mladi su društvena skupina koju u Republici Hrvatskoj, prema Nacionalnom programu djelovanja za mlade, čine svi građani Republike Hrvatske u dobi od 15 do 29 godina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku dobivenih popisom stanovništva iz 2011. godine, u Republici Hrvatskoj živi 903 800 mladih, što čini 20,51% ukupnog broja stanovnika, a na području Krapinsko-zagorske županije 25 020, odnosno, 18,82% ukupnog broja stanovništva čine mladi.