Zagorje
Bajka na dlanu
Datum objave: 15. svibnja 2020.

Međunarodni dan obitelji počeo se obilježavati s ciljem da se naglasi važnost obitelji kao osnovnog elementa svakog društva, tj. da se potakne djelovanje društva u korist obitelji, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitetu života obitelji, te pružanje podrške uvažavanja obiteljskog života, tradicija i običaja. Ovim poticajnim ciljevima želi se naglasiti da se bitna obilježja čovječanstva (zajedništvo, tolerancija, demokracija, svjetski mir,…) počinju izgrađivati u obitelji.

Obitelj je institucija koja čuva ljudske vrijednosti, kulturalni i povijesni kontinuitet generacija, faktor je stabilnosti i razvoja. Zahvaljujući “zdravim” obiteljima društvo napreduje i jača, kao i sveopća dobrobit. U obitelji od najranijih dana razvijamo svoju osobnost i karakter te učimo univerzalne vrijednosti ljubavi, zajedništva, tolerancije i mira.

 Živimo u jedno vrijeme koje je potpuno drugačije od svega što smo dosad preživjeli.  U doba zdravstvene krize, elementarnih nepogoda poput potresa, općenito neizvjesnosti važno je da roditelji brinu o sebi, o strukturi obitelji, i daju djeci poruku da budućnost postoji, ali ne da to bude pritisak.. Iz tog razloga pozivamo sve obitelji da proslave svoje zajedništvo, vezanost i ljubav koju osjećaju jedni prema drugima, u zajedničkim aktivnostima i uživanju jedni s drugima. Ostanite povezani!

 

Aktivnosti koje KZŽ provodi za obitelji i djecu

Krapinsko-zagorska županija kroz  niz mjera i aktivnosti nastoji obiteljima pomoći prevladati povećane izdatke uslijed rođenja djeteta, troškova stanovanja, školovanja djece.

Važan je podatak da Krapinsko-zagorska županija izdvaja preko 40% izvornih prihoda za obrazovanje, na koje otpada i 8% kapitalnih investicija (npr. energetska obnova osnovnih škola, izgradnja sportskih dvorana). Također, prijevoz je za sve srednjoškolce u Krapinsko-zagorskoj županiji besplatan,  za što se izdvaja godišnje oko 3 mil. kuna.

Kroz projekte poput Baltazara i Lumena, čiji je nositelj Krapinsko-zagorska županija, ali i više drugih mjera kontinuirano se radi na unapređenju sustava obrazovanja i integracije djece s teškoćama. Osim brige za djecu i pomoći mladim socijalno ugroženim obiteljima, brine se i o starijima. Tu je potrebno istaknuti palijativnu skrb za onu najranjiviju skupinu teško oboljelih osoba i podršku njihovim obiteljima.

Smatra se kako će brži razvoj općina i gradova biti ključan za zaustavljanje daljnjeg iseljavanja mladih obitelji u smjeru velikih urbanih središta te u novije vrijeme inozemstva, tako da sve mjere usmjerene u gospodarstvo zapravo utječu i na demografski razvoj. Krapinsko-zagorska županija je kroz mjere ruralnog razvoja utjecala i na unapređenje poljoprivredne proizvodnje, a indirektnim putem na zadržavanje obitelji na ruralnom prostoru i demografsku sliku Krapinsko-zagorske županija. Smisao svih gore navedenih mjera je razviti okvir u kojem obitelj ima podršku i povjerenje u društvo. U skladu sa svojim financijskim mogućnostima Krapinsko-zagorska županija nastoji podržati sve aktivnosti koje imaju u cilju razviti mrežu usluga namijenjenih naročito djeci jer dobro organizirane i kvalitetne usluge za djecu investicija su u obitelj.